666slotclubSDP ในเอเชียใต้

666slotclubSDP ในเอเชียใต้

Kafka Welfare Organisation จัดสัมมนาผ่านเว็บ666slotclubที่มีนักแสดง SDP จากทั่วทั้งทวีปเอเชียใต้ เพื่อทำเครื่องหมาย IDSDP 2021 นี่เป็นการสัมมนาผ่านเว็บ IDSDP ประจำปีครั้งที่สองที่จัดโดย Kafkaองค์การสวัสดิการแห่งคาฟคา ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองละฮอร์ ประเทศปากีสถาน ได้จัดสัมมนาสดทางเว็บเพื่อเฉลิมฉลองวันกีฬาสากลเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ หัวข้อของการสัมมนาผ่านเว็บหัวข้อ “วิวัฒนาการของกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ (SDP) ในเอเชียใต้”

เซสชั่นนี้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วเอเชียใต้ รายชื่อผู้เข้าร่วมรวม

Umair Asif (ผู้ก่อตั้ง Kafka Welfare Organization ปากีสถาน)Gobinath Sivarajah (ผู้จัดการโครงการ Teq ศรีลังกา)Romee Giri (นักกีฬาเทควันโดแห่งชาติ เนปาล)Gitika Talukdar (นักข่าว, อินเดีย)Pappu Modal (คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติ บังกลาเทศ)Ahmed Anoosh (กระทรวงเยาวชนและกีฬา มัลดีฟส์)ผู้ร่วมอภิปรายอภิปรายเกี่ยวกับรากฐานของ SDP ในเอเชียใต้ การพัฒนาและการมีส่วนสนับสนุนในการส่งเสริมสันติภาพ การเสริมอำนาจของผู้หญิง และการสร้างชุมชน พวกเขาเน้นย้ำว่ากีฬามีส่วนช่วยให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือทางสังคมได้อย่างไร และเอเชียใต้ประสบความสำเร็จในระดับใดในการยอมรับเป้าหมายดังกล่าว 

โดยเน้นที่หัวข้อเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ผู้ร่วมอภิปรายได้สังเกตงานที่ได้ทำไปแล้วและงานที่รออยู่ข้างหน้าAnoosh Ahmed ให้ความเห็นว่า “การให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศจะทำให้เกิดความเป็นธรรม โอกาสที่เท่าเทียมกัน และเสรีภาพ ซึ่งทั้งสองเพศสามารถบรรลุคุณค่าทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน”Romee Giri ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ผู้หญิงในวงการกีฬากำลังเผชิญกับความท้าทายทางสังคมและองค์กร “ความท้าทายแรกที่ผู้หญิงควรเรียนรู้ที่จะเอาชนะคือความท้าทายส่วนบุคคล เช่น พฤติกรรมการจำกัดตัวเอง

 การสนับสนุนการทำงานด้วยตนเอง และการพูดกับเสียง

Gobinath Sivarajah กล่าวว่าภูมิภาคนี้ต้องมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแนวความคิดทางวัฒนธรรมและทำงานเพื่อให้มีโอกาสมากขึ้นสำหรับผู้หญิงที่จะมีส่วนร่วมกับกีฬา เขายังตั้งข้อสังเกตว่า “ผู้นำทางการเมืองควรเข้าใจพลังของกีฬาและใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมที่สงบสุขระหว่างประเทศและภายในชุมชน” เขาเน้นว่าแต่ละประเทศต้องสร้างแบบจำลองที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นของตนเองสำหรับโปรแกรม SDP โดยพิจารณาจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทเฉพาะของแต่ละประเทศ

Umair Asif สรุปว่า “กีฬาเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งรวมถึงเยาวชนที่มีความเสี่ยงสูงที่โดดเดี่ยวในสังคม และสร้างชุมชนที่เปราะบาง” ในบริบทที่มีความผันผวนสูง กีฬาจะต้องถูกควบคุมเพื่อความสามารถในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติ บังกลาเทศ)Ahmed Anoosh (กระทรวงเยาวชนและกีฬา มัลดีฟส์)ผู้ร่วมอภิปรายอภิปรายเกี่ยวกับรากฐานของ SDP ในเอเชียใต้ การพัฒนาและการมีส่วนสนับสนุนในการส่งเสริมสันติภาพ การเสริมอำนาจของผู้หญิง และการสร้างชุมชน พวกเขาเน้นย้ำว่ากีฬามีส่วนช่วยให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือทางสังคมได้อย่างไร และเอเชียใต้ประสบความสำเร็จในระดับใดในการยอมรับเป้าหมาย666slotclub